Cornelius Castoriadis Agora International Website

Ensenyar Castoriadis

A rel de la suggerència d'alguns dels nostres subscriptors, endeguem una nova secció del lloc Internet Cornelius Castoriadis/Agora International, http.//www.agorainternational.org/paideia.html, que porta per títol: Ensenyar Castoriadis. Covidem tots els estudiants, professors, mestres i militants que hagin rebut un ensanyament i/o que hagin ensenyat sobre Castoriadis a crear una pàgina web destinada al nostre lloc CC/AI. Aquestes pàgines han de servir de punt de partida per compartir aquestes experiències.

Una pàgina web Ensenyar Castoriadis podrà adoptar qualsevol format (sempre i quan s'ofereixi amb un tamany raonable). Cal entendre l'enunciat Ensenyar Castoriadis en un sentit ampli: la pàgina podrà abordar l'obra de Castoriadis en general, qualsevulla de les parts específiques que la componen, temes afins com ara l'organització Socialisme ou Barbarie i les organitzacions fraternes (v. g. London Solidarity), etc., així com temes inspirats pel pensament i les idees de Castoriadis, vast àmbit on poder inserir tots els moviments, tots els temes, totes les idees i pràctiques envers les quals Castoriadis testimonià el seu interès. La pàgina podria incloure programes escolars, descripcions de cursos, materials disponibles al voltant de l'ensenyament, les avaluacions corresponents d'aquests materials per part dels estudiants i els professors, així com també reflexions sobre el contingut i la forma del cursos ja existents i/o sobre els seu desplegament i projectes d'ensenyament, assentats o no en anteriors experiències. Podria incloure igualment hiper-acoblaments (hiper-links) referits a d'altres pàgines o llocs web, etc.

Ensenyar Castoriadis no es limita al marc escolar tradicional. Seran també benvingudes constribucions provinents d'organitzacions o de participants en col.loquis, de grups d'estudis i de qualsevol persona i/o col.lectiu que treballen per a posar a funcionar públicament les seves idees i experiències. Com seran igualment benvingudes les aportacions relacionades amb tota iniciativa social, política, artística i cultural en les quals s'hi trobi involucrada la paideia. No cerquem tan sols experiències positives: el testimoniatge honest i crític de fracassos seran molt ben rebuts. Només l'hagiografia resulta indesitjable.

La pàgina web Ensenyar Castoriadis podrà ser publicada en una o en diferents llengües. Caldrà que sigui signada per l'autor o autors. Es recomenable indicar una adreça electrònica per facilitar una l'eventual comunicació. L'auto-presentació de l'autor o dels autors -o grups- que hi ha(n) participat és igualment aconsellable per tal de donar a conèixer al públic els origens, els punts de vista, els propòsits i els projectes dels participants. Es possible titular la pàgina web, així com proporcionar alguns mots-clau amb la finalitat d'ajudar al lector que explora la llista de contribucions de la secció Ensenyar Castoriadis.

Agora International espera que aquestes pàgines web alimentin un diàleg i un intercanvi profitós entre aquells que es dediquen a aprendre i a ensenyar Castoriadis en la perspectiva d'impulsar el projecte d'auto-transformació de la societat mitjançant la dinamització de l'esfera pública/privada, denominada àgora per Castoriadis. Tenim la convicció que les contribucions fetes en aquestes pàgines n'esperoneran d'altres i afavoriran la presència de discussions i reflexions d'abast internacional. En aquest sentit, els informes innovadors d'experiències relligades al món de l'ensenyament seran molt apreciats.

Les diferents propostes de pàgines web destinades a la secció Ensenyar Castoriadis seran examinades per la coordinadora de la mateixa, Andrea Gabler, agabler@gwdg.de. Si en el decurs de la preparació de la vostra pàgina necessiteu consell o ajuda, no dubteu en contactar-lo.

Contributions from:

3 iii 2015