Cornelius Castoriadis Agora International Website

De Cornelius Castoriadis/Agora International (CC/AI) Website wordt mogelijk gemaakt door de Bibliotheken van de Universiteit van Michigan en Beau David Case, Huisbibliothecaris voor Klassieke Studies en Lector aan de Faculteit voor Klassieke Studies aldaar, in samenwerking met Agora International, een "wet 1901"-vereniging, registreerd in Frankrijk, die zich wijdt aan het bevorderen van het autonomie-project in al zijn facetten.

Voor hen die bekend zijn met hem en zijn werk, was Cornelius Castoriadis (1922-1997) een filosoof, politiek denker, maatschappijcriticus, praktiserend psychoanalyticus, vernieuwend Sovjetoloog en econoom die het nu legendarische, revolutionaire tijdschrift en de groep Socialisme ou Barbarie (1948-1967) mede heeft opgericht. S. ou B. ontwikkelde een radicale kritiek op het Communisme, gebaseerd op het idee van arbeiderszelfbestuur en oefende grote invloed uit op de studenten- en arbeidersopstand in Parijs in mei 1968. Tot zijn dood, een decennium geleden, bleef Castoriadis schrijven over politiek, maatschappij, psychoanalyse, filosofie en de verbeelding vanuit zijn unieke visie, geïnspireerd door het "autonomie-project."

Een goede inleiding in zijn filosofisch-politieke zoektocht kunnen we vinden (in het Engels) in zijn Algemene Inleiding tot het eerste deel van zijn Political and Social Writings (vert. David Ames Curtis [Minneapolis: University of Minnesota Press, 1988]) en in "Done and To Be Done," in de Castoriadis Reader (Cambridge, MA, and Oxford, England: Blackwell Publishers, 1997). Zie ook de "Castoriadis Obituary" -pagina op deze Website.

We streven er met de Cornelius Castoriadis/Agora International Website Bibliographies and Webographies , naar om alle bekende teksten door en over Castoriadis - in alle talen, op papier of op het web verschenen - te verzamelen. We bezitten momenteel bibliografieën in zeventien talen. Vrijwillige Castoriadis-bibliografen in ander talen worden van harte uitgenodigd om hun bijdrage te leveren via: Agora International, c/o David Ames Curtis: CURTIS@MSH-PARIS.FR 27, rue Froidevaux 75104 Paris FRANCE.

In de eerste versie van de CC/AI Website is het Castoriadis News opgenomen. Mensen die nieuws willen delen, wordt verzocht om zich met het hierboven genoemde adres in verbinding te stellen.

We hebben inmiddels de Cornelius Castoriadis/Agora International Interview ( in het Engels ) ( in het Frans ), een "Teaching Castoriadis" -afdeling en een volledige lijst van de Tables of Contents van alle veertig jaargangen van Socialisme ou Barbarie toegevoegd.

Als deze Website zich verder ontwikkelt, zullen discussiegroepen en andere CC/AI Website activiteiten mogelijk worden. Mensen die bedreven zijn in het bouwen van websites worden uitgenodigd om hun deskundigheid in te brengen. Welke toekomstige projecten op deze website verschijnen, zal afhangen van het initiatief en inspiratie van allen die mee willen doen.

Stuur alsjeblieft een kort bericht naar CURTIS@MSH-PARIS.FR , zodat je op de hoogte gehouden kunt worden van toekomstige updates. Neem voor opmerkingen en vragen over de technische aspecten van de website graag contact op met Beau David Case classicslibrarian@umich.edu